198. Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?Tu redzi arhīvu par prokatoliskie

Par garīdznieku ordināciju

Aicinātu mācītāju ordinēšana nav dievišķs iestādījums jeb pavēle, bet gan baznīcas rituāls, jo, lai arī tas ir minēts Ap.d.14:23, Rakstos tas nav pavēlēts. Tādēļ ordināciju mēs pamatoti klasificējam kā adiaforu un apstiprinām, ka par mācītāju kļūst nevis pateicoties ordinācijai, bet gan aicinājumam.

Lasīt tālāk »Kristīgu mācītāju savstarpējā saistība

Tā kā katolicismā, pretēji Dieva Vārdam, ir tikuši radīti daudzi dažādi rangi un kārtas (Romas katoļu hierarhija), tad ir nepieciešams uzsvērt biblisko patiesību, ka visi kristīgi mācītāji ir vienlīdzīgi gan pēc to ranga, gan stāvokļa (Mt.23:8; 1.Pēt.5:1).

Kristīgu mācītāju savstarpējā saistība

Lasīt tālāk »