155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Privātā reliģiozitāte un baznīca

Mirušā kunga pakalpiņi

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. [1.Kor.15:14-17]

kur ir mirušā kunga pakalpiņi

Lasīt tālāk »



Nelūgtie viesi

Draudzes evaņģelizācijas grupas aktīvisti klauvē pie kāda dzīvokļa durvīm.

nelūgtie viesi klauvē pie durvīm

Lasīt tālāk »


Privātā reliģiozitāte un baznīca [4]

Visdrīzāk, visi šie cilvēki ir pārliecināti, ka ar saviem neskaidrajiem, nenoteiktajiem uzskatiem viņi pilnībā iederas baznīcā. Viņi uzskata, ka tas ir līdzīgi kā ar politiku cilvēki gandrīz pašsaprotami atbalsta noteiktu partiju, kaut arī nav “politiski aktīvi”, un tiem ir diezgan vājš priekšstats par šīs partijas programmu.

Lasīt tālāk »


Privātā reliģiozitāte un baznīca [3]

Vispārreliģiozi cilvēki nav spējīgi izprast Kristu un kristietību, un tas ir skaidri saskatāms viņu attieksmē pret baznīcu. Visumā viņu attieksme ir pozitīva. Tomēr tie visu izskaidro, ņemot vērā savas mācības principus. Viņi augstu vērtē emocionālu, noskaņām bagātu dievkalpojumu. Viņi aizraujas, iedvesmojas, priecājas, dzirdot par Dieva labestību un to, ko labu kā līdzcilvēki mēs varam un darām viens otram. Parasti gada laikā tie apmeklē tikai dažus dievkalpojumus. Un arī tas nepieciešams tikai tādēļ, lai apstiprinātu to, kas tiem jau labi zināms un saprotams.

Lasīt tālāk »


Privātā reliģiozitāte un baznīca [2]

Reliģijas vēsturnieki ir pierādījuši, ka tas tā nav. Pagājušā gadsimta laikā ir atklāts kas tāds, ko mēdz saukt par “agrīno monoteismu”. Tieši pie pasaules “visprimitīvākajām” tautām ir atrodami priekšstati par Dievu, kas tik ļoti pietuvojas tam, ko mēs, kristieši, apliecinām 1. ticības artikulā par Radīšanu, ka sākumā tas tika uzskatīts par kristiešu ietekmi. Bet atklājās, ka šie priekšstati ir nesaraujami saistīti ar mūžseniem paradumiem un rituāliem, un tiem ir jābūt patiesiem un ļoti seniem. Daudzdievība, kādu mēs to sastopam senatnē vai mūsdienu Indijā, drīzāk ir kā Nātans Sēderblūms viens no pirmajiem to norādīja reliģiskas deģenerācijas izpausme.

Lasīt tālāk »


 1  2 »