133. Kā grēks ienāca pasaulē?Tu redzi arhīvu par priecīgā vēsts

Vai mēs protam svinēt Ziemsvētkus?

Kāds brīnišķīgs eņģeļa sauciens: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku ..jo jums šodien Pestītājs dzimis!” (Lk.2:10-11) un tam sekojošā debespulka slavas dziesma: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts” (Lk.2:14)!

Vai mēs protam svinēt Ziemsvētkus?

Lasīt tālāk »Dzīve ir jāizbauda

Tad nu ej, ēd savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar priecīgu sirdi, jo Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. Nēsā allaž baltas drēbes, un lai tavai galvai netrūkst svaidāmās eļļas. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīris zem saules, cauri visam tavam niecības pilnam mūžam; patiesi, tas ir tas, kas piekrīt tev šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nododies zem saules. [Sal.māc.9:7-9]

dzīve ir jāizbauda

Lasīt tālāk »


Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

“Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.” [1.Tim.1:15]

Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

Lasīt tālāk »


Ko vajadzētu meklēt un sagaidīt no evaņģēlijiem

Ir iesakņojies paradums evaņģēlijus skaitīt un nosaukt pēc grāmatām un sacīt – ir četri evaņģēliji. Tas ir novedis pie tā, ka neviens vairs nezina, ko Sv. Pāvils un Pēteris savās vēstulēs saka, un tāpat arī viņu mācība tiek uzskatīta tikai par papildinājumu evaņģēliju mācībai, kā, piemēram, to dara Hieronīms savā prologā. Bez iepriekš minētā ir vēl kāds cits lielāks ļaunums, proti, ka evaņģēliji un vēstules tiek uzskatīti par likumu grāmatām. Tiem tad būtu jāmāca, kas mums jādara, un Kristus darbi tajās tiek attēloti vienīgi kā piemērs. Ja šie divi maldīgie uzskati valda sirdīs, tad nedz evaņģēlija, nedz vēstuļu lasīšana nevar notikt auglīgi un kristīgi un lasītāji paliek tādi paši pagāni, kādi bijuši iepriekš.

Ko vajadzētu meklēt un sagaidīt no evaņģēlijiem

Lasīt tālāk »