241. Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?Tu redzi arhīvu par pravietojums par Kristu

Par pravieša Jeremijas grāmatu

Lai saprastu pravieti Jeremiju, nekādi plašie paskaidrojumi nav vajadzīgi ja vien aplūkojam vēsturiskos notikumus, kas risinājušies to ķēniņu valdīšanas laikā, kuriem pravietis sludinājis. Jo Jeremijas sprediķi atspoguļo to, kas tolaik noticis viņa zemē.

Par pravieša Jeremijas grāmatu

Lasīt tālāk »