185. Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?Tu redzi arhīvu par pravietis Jesaja

Bezprecidenta atradums izrakumos

Izraēlā veiktajos arheoloģiskajos izrakumos uziets bezprecidenta atradums – zīmogs ar viena no Vecās Derības praviešiem vārdu.

Bezprecidenta atradums izrakumos

Lasīt tālāk »Optimisms vai pesimisms?

“Redzi, sējējs izgāja sēt. Un, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda.” [Mt.13:14]

Optimisms vai pesimisms?

Lasīt tālāk »


Slavas dziesma

Dziediet Kungam jaunu dziesmu, slavējiet viņu no zemes malām, jūs, kas dodaties jūrā, un visi, kas tur mīt, un piekraste un tās iemītnieki! Lai skandē tuksnesis un tā pilsētas, arī ciemi, kur Kēders mīt, gavilējiet, klinšu iemītnieki, no kalnu virsotnēm klaigājiet! Lai Kungam dod godu, lai viņa slavu teic jūras piekrastē!

Lasīt tālāk »


Kāpēc lai tavas ieceres īstenotos?

“Izdomājiet plānu, taču tas nepiepildīsies; pieņemiet lēmumu, bet tas neīstenosies, jo ar mums ir Dievs!” [Jes.8:10]

Kāpēc lai tavas ieceres īstenotos?

Lasīt tālāk »


Jesaja pravietoja par jūsu taisnošanu

Kāds beduīnu gans 1947.gadā piecpadsmit jūdzes uz austrumiem no Jeruzalemes, meklējot Jūdejas tuksnesī noklīdušu kazu, iesvieda akmeni tumšā alā. Izdzirdot plīstošu trauku šķindu, gani iegāja alā. Viņi ieraudzīja, ka akmens ir sasitis vienu no daudzajām māla krūkām, kurās atradās seni rakstu tīstokļi. Izrādījās, ka krūkās ievietotie manuskripti satur visu Veco Derību, izņemot Esteres grāmatu. Starp šiem manuskriptiem, kas kļuva pazīstami kā Nāves jūras tīstokļi, atradās arī Jesajas grāmata gandrīz tādā pašā veidā, kā mēs to pazīstam šodien. Cik brīnišķīgi, jo Jesajas grāmata satur nepārprotamus pravietojumus par Kristus ciešanām un nāvi, un tie pasludināti septiņus gadsimtus iepriekš.

Jesaja pravietoja par jūsu taisnošanu

Lasīt tālāk »