53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par pravietis Jesaja

Dieva ietekme uz cilvēkiem

Pavērosim, kā redzamajā gleznā reformācijas laika mākslinieks Hanss Holbeins rāda Dieva ietekmi uz cilvēkiem caur bauslību un Evaņģēliju.

Dieva ietekme uz cilvēkiem

Lasīt tālāk »Bezprecidenta atradums izrakumos

Izraēlā veiktajos arheoloģiskajos izrakumos uziets bezprecidenta atradums – zīmogs ar viena no Vecās Derības praviešiem vārdu.

Bezprecidenta atradums izrakumos

Lasīt tālāk »


Optimisms vai pesimisms?

“Redzi, sējējs izgāja sēt. Un, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda.” [Mt.13:14]

Optimisms vai pesimisms?

Lasīt tālāk »


Slavas dziesma

Dziediet Kungam jaunu dziesmu, slavējiet viņu no zemes malām, jūs, kas dodaties jūrā, un visi, kas tur mīt, un piekraste un tās iemītnieki! Lai skandē tuksnesis un tā pilsētas, arī ciemi, kur Kēders mīt, gavilējiet, klinšu iemītnieki, no kalnu virsotnēm klaigājiet! Lai Kungam dod godu, lai viņa slavu teic jūras piekrastē!

Lasīt tālāk »


Kā pravieši runāja par Kristu

Pasludinot nākamās lietas pravieši lietoja tā saukto pravietisko perfektu. Proti, Jesaja saka: “mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls.” (Jes.9:5) un: “mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu.” (Jes.53:5) Par nākotnes notikumiem tie runā kā par jau notikušiem. Kā to saprast?

Kā pravieši runāja par Kristu

Lasīt tālāk »


 1  2 »