287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?Tu redzi arhīvu par pravieša balss

Lai tauta izdara izvēli

Tad Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja: “Cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm? Ja Tas Kungs ir Dievs, tad sekojiet Viņam! Bet, ja Baals ir dievs, tad sekojiet tam!” Bet tauta viņam neatbildēja ne vārda. [1.Ķēn.18:21]

Lai tauta izdara izvēli

Lasīt tālāk »Tā Kunga prāts lai notiek

Kad viņš neļāvās pierunāties, mēs apklusām, sacīdami: “Tā Kunga prāts lai notiek.” [Ap.d.21:14]

Lasīt tālāk »


Gaidot tēti

Tas bija Citādo namā. Tur mita Citādie. Tā tas ir sanācis, noticis, piepildījies, ka vieni ļaudis ir vienādi, bet citi ir Citādie. Grūti izskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet vienāds saprāts Citu nesaprot, savukārt, Citādam jebkāds vienādojums ir svešs un lieks. Paši Citādie gan arī nebija vienādoti – daži bija mazliet saistīti, bet daži – pavisam. Tā bija itin kā nepasperama, itin kā neapjaušama soļa saistība.

Lasīt tālāk »