164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?Tu redzi arhīvu par plurālisms

Herētiķu medības

Vārds herēze ir cēlies no grieķu valodas un tagad tiek lietots nozīmē, kas izsaka apzinātu novirzīšanos no apustuliskās mācības.

Herētiķu medības

Lasīt tālāk »Plurālisms – labs vai slikts?

Lai atbildētu šo jautājumu, mums jāatrod atbilde uz kādu citu jautājumu: “Kas ir patiesība?”

Šis ir tas jautājums, ko Pilāts uzdeva Kristum. Pilāta izpratnē tas ir retorisks jautājums, kas izsaka viņa grieķiski romiskās kultūras izpratni par patiesību. Jeb, citiem vārdiem sakot, ka nepastāv absolūta patiesība. Šis ir filozofu viedoklis par patiesību, proti, īsta filozofija nekad nesniedz galīgas atbildes, bet vienīgi uzdot jautājumus.

plurālisms

Lasīt tālāk »