132. Kas ir grēks?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par pirmās plāksnes baušļi

Dieva Vārdu turēšanas nozīmība

Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?

Lasīt tālāk »Ar Nievājošu Attieksmi

Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?

Lasīt tālāk »


Tā Kunga dienas svētīšana

Ko Dievs no mums pieprasa trešajā bauslī?

Lasīt tālāk »


Dieva vārda lietošana

Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?

Lasīt tālāk »


Sabats … kad to būs svētīt?

Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?

Lasīt tālāk »


 1  2 »