87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Pirmais bauslis

Dievs un nauda

Svētajos Rakstos arvien ir runa par naudu – gan par tās taisnīgu, gan nelietīgu izlietojumu.

Dievs un nauda

Lasīt tālāk »Grēcīgās vēlmes

“Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi,.. nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.” [2.Moz.20:17]

grēcīgās vēlmes

Lasīt tālāk »


Jēzus māca ienīst?

“Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis.” [Lk.14:26]

Jēzus māca ienīst

Lasīt tālāk »


Īsts liekulis Dieva priekšā

Sludināšanas mērķis ir mīlestība [1.Tim.1:5].

Lasīt tālāk »


Kas ir Jahve?

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama (2.Moz.20:2-3).

Kas ir Jahve

Lasīt tālāk »


 1  2 »