228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?Tu redzi arhīvu par piedzimt no augšienes

Optimisms vai pesimisms?

Redzi, sējējs izgāja sēt. Un, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. (Mt.13:14)

Lasīt tālāk »Nepaliec grēkā

Nekādā ziņā ne! Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? (Rom.6:1–2).

Nepaliec grēkā

Lasīt tālāk »