41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?Tu redzi arhīvu par piederība baznīcai

Kas tad īsti Baznīca ir?

Baznīca ir no grēka, velna un nāves varas atpirktu grēcinieku svēta sadraudze, ar vienu pamatu (Kristu) vienu ticību (Svētajā Garā) un vienu Kristību (Trīsvienīgā Dieva vārdā) kas izplatījusies visā pasaulē.

Kas tad īsti Baznīca ir

Lasīt tālāk »Izstumts ārpus nometnes

Tāpēc arī Jēzus, lai ar Savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie Viņa ārpus nometnes, Viņa negodu nesdami! [Ebr.13:12-13]

Lasīt tālāk »


Lūko, ko tu ēdīsi

Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? [1.Kor.10:16].

Lūko, ko tu ēdīsi

Lasīt tālāk »


Vientuļnieki baznīcā

Kristiešu iepazīšanās portāls “Christian Connection” veicis pētījumu par neprecētiem kristiešiem Lielbritānijas draudzēs un kopienās.

Lasīt tālāk »


Vai piederēt maldu mācības mācošai baznīcai ir grēks?

Tā kā vairāki cilvēki ir uzdevuši šo jautājumu, lūgdami sniegt vienkāršu atbildi, tad vēlreiz pievērsīšos šim, vēl pavisam nesen diezgan bieži pārrunātajam jautājumam. Šis ir nevis baznīcpolitisks jautājums, kā neiznātajiem varētu šķist, bet ļoti būtisks garīgs jautājums, jo tiešā veidā saistās ar mūžīgo pestīšanu vai pazudināšanu.

Vai piederēt maldu mācības mācošai baznīcai ir grēks?

Lasīt tālāk »