98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?Tu redzi arhīvu par Pfarramt

Dievs iestādījis publisko kalpošanas amatu

Publiskais kalpošanas amats ir dievišķs iestādījums.

Lasīt tālāk »Vai publiskā kalpošana ir nepieciešama?

Lai arī publiskā kalpošana (mācītāja amats), kurš mācītājiem tiek piešķirts ar draudzes starpniecību, ir dievišķs iestādījums, tā nav absolūti nepieciešama; jo visi ticīgie, būdami garīgi priesteri, ir saņēmuši dievišķu pavēli sludināt Evaņģēliju (1.Pēt.2:9), pamācīt un paskubināt citam citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām (Kol.3:16). Jau Luters pievērsa uzmanību tam apstāklim, ka “pasaule varētu kļūt tik pilnīgi epikūriska, ka uz visas zemes nebūs neviena paša mācītāja, bet Evaņģēlijs saglabāsies vienīgi [kristīgās] mājās un pateicoties [kristīgiem] tēviem”. Kristus baznīca uz zemes var tikt saglabāta un augt plašumā arī pateicoties individuālu kristiešu Bībeles studēšanai un tās vēsts izplatīšanai.

Lasīt tālāk »


Publiskās kalpošanas amats ir augstākais baznīcas amats

Savos Rakstos Luters laiku pa laikam atkal un atkal atgriežas pie domas, ka publiskais kalpošanas amats ir augstākais baznīcas amats. Taču viņš arī paskaidro, kādēļ kristīga mācītāja amats ir uzskatāms par augstāko amatu: tādēļ, ka tas māca un pielieto Dieva Vārdu.

Lasīt tālāk »