334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?Tu redzi arhīvu par pestīšanas cerība

Dzīva cerība kristiešiem

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem. [1.Pēt.1:3]

augšāmcelšanās dzīva cerība kristiešiem

Lasīt tālāk »Varens mierinājums

Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums. [Rom.11:29]

Varens mierinājums

Lasīt tālāk »


Mēs esam pestīti

“Jo cerībā mēs esam pestīti.” [Rom.8:24]

Lasīt tālāk »


Gaidot apsolīto

“Priecīgi cerībā.” [Rom.12:12]

Gaidot apsolīto

Lasīt tālāk »


Kam Tu līdzinies?

Jums jāatmet vecais cilvēks.. un jāapģērbj jaunais cilvēks [Ef.4:22, 24].

Kam Tu līdzinies

Lasīt tālāk »