38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?Tu redzi arhīvu par pelnītais sods

Vai ticīgo vajāšana jebšu sods pēc nopelna?

Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums. Jo neviens no jums lai necieš, būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet, ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. [1.Pēt.4:14-16]

Vai ticīgo vajāšana jebšu sods pēc nopelna?

Lasīt tālāk »Briesmīgākais grēks

“Iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir, elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā!” [Ef. {5:5]

Briesmīgākais grēks

Lasīt tālāk »