202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par pēdējā tiesa

Kas ir svētā pilsēta?

Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem.” [Atkl.21:2-3]

Kas ir svētā pilsēta?

Lasīt tālāk »Jēzus Kristus – pestīšanas vēstures centrālā ass

Jāņa atklāsmes grāmatas 5.nodaļā mēs lasām par to, kā tiek atvērts no abām pusēm aprakstīts rakstu rullis jeb opistogrāfs ar septiņiem zīmogiem, kas visdrīzāk simbolizē Dieva noteikto pasaules vēstures gaitu. Neviens – ne debesīs, ne virs zemes, ne zem zemes – nevarēja šo ārkārtīgi nozīmīgo rakstu rulli paņemt no Dieva rokas un nevienam nebija pienācīgas autoritātes atvērt tā septiņus zīmogus, kā vienīgi Jēzum Kristum.

Jēzus Kristus – pestīšanas vēstures centrālā ass

Lasīt tālāk »


Vai esi gatavs pasaules galam?

Ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielauzties savā namā (Lk.12:39).

Lasīt tālāk »


Pasaules gals tuvojas

Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. [Mt.25:31]

Pasaules gals tuvojas

Lasīt tālāk »


Ko Dieva vārds saka par pēdējo tiesu

Būs tiesas diena, “jo Viņš ir nolicis dienu, kurā Viņš pasauli tiesās caur kādu vīru, ko Viņā izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem” (Ap.d.l7:31). Tā nāks pār mums visiem tad, kad Cilvēka Dēls “sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā” (Mt.25:31-32). Un “visi, kas ir kapos” (Jņ.5:28) celsies augšā un būs pulcināti Viņa priekšā.

Lasīt tālāk »


 1  2 »