242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?Tu redzi arhīvu par pazemīgā mirjama

Marijas pielūgsme ir bez Bībeles pamatojuma

Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa vārds. [Lk.1:46-49]

Marijas pielūgsme ir bez Bībeles pamatojuma

Lasīt tālāk »