52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?Tu redzi arhīvu par patiesā Kristus baznīca

Par vienīgo patieso Kristus baznīcu

Luterāņu baznīca nekad nav pasludinājusi sevi par vienīgo patieso Kristus baznīcu. Tas izteiksmīgi deklarēts Konkordijas grāmatas ievadā.

Par vienīgo patieso Kristus baznīcu

Lasīt tālāk »