109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?Tu redzi arhīvu par pastardiena

Gaidot pastaro dienu

“Slavēts, kas nāk Tā Kunga vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!” (Mt.21:9)

gaidot

Lasīt tālāk »Pasaules gals tuvojas

Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. [Mt.25:31]

Pasaules gals tuvojas

Lasīt tālāk »


Ko Dieva vārds saka par pēdējo tiesu

Būs tiesas diena, “jo Viņš ir nolicis dienu, kurā Viņš pasauli tiesās caur kādu vīru, ko Viņā izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem” (Ap.d.l7:31). Tā nāks pār mums visiem tad, kad Cilvēka Dēls “sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā” (Mt.25:31-32). Un “visi, kas ir kapos” (Jņ.5:28) celsies augšā un būs pulcināti Viņa priekšā.

Lasīt tālāk »


Ilgas pēc pasaules gala

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. [Mt.25:34–35]

Ilgas pēc pasaules gala

Lasīt tālāk »


Šis tiešām ir tas pēdīgs laiks [667]

Šis tiešām ir tas pēdīgs laiks, Kad Dieva Dēls atnācīs;
Tad mums būs redzams Kristus vaigs, Tad tiesu turēt sācīs.
Tur smiekli varen bargi būs, Kad viss no uguns aprīts kļūs,
Kā Dieva rakstos lasam.

Lasīt tālāk »