264. Kur un kad mēs varam lūgt?Tu redzi arhīvu par pastardiena

Ta tiesas diena pastaros [671]

Ta tiesas diena pastaros Tiem ļauniem biede sodu.
Tas tiesatajs nāks debešos, Viņš ātri nāks ar godu.
Ak mosties, cieta pasaule, Pirms ne ka past’ra nelaime
Bez glābšanas tev uziet.

ta tiesas diena

Lasīt tālāk »Tikai vārds paliek

Kad Kungs nāks? Tas ir mokošs jautājums, īpaši tad, kad mēs dzirdam: “…šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis.” (Lk.21:32)

Lasīt tālāk »


Pret augļu puvi

Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vēl Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapuvušās izmeta laukā. Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Vai jūs to visu esat sapratuši?” Tie Viņam sacīja: “Esam gan.” [Mt.13:44-51]

pret augļu puvi

Lasīt tālāk »


Майданов Денис: Вечная любовь

Tas Kungs sajūt žēlastību pret Ciānu, žēlastību pret visām tās drupu kaudzēm, Viņš padarīs visu tās tuksnešu kopu par Ēdeni un tās tuksnesīgo klajumu par Tā Kunga dārzu. Tur radīsies tad prieks un līksmība, tur atskanēs pateicības un slavas dziesmas…
… Paceliet savas acis uz debesīm augšā un skataities lejup uz zemi! Jo debesis izkūpēs kā dūmi, un zeme sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču Mana palīdzība paliks mūžīgi, un Mana taisnība nezudīs. (Jes. 51:3-6)

Lasīt tālāk »


Nolemti nomiršanai

Bet Tas Kungs lika līt sēram un ugunij pār Sodomu un Gomoru no Tā Kunga, no debesīm. [1.Moz.19:24]

Lasīt tālāk »