246. Kā notiks augšāmcelšanās?Tu redzi arhīvu par pasaulīgie valdnieki

Bībeles vārdi ir vareni arī politiskajā ziņā

Jau sākotnēji Bībelē mēs redzam kādu būtisku atšķirību starp Dieva tautas izpratni par valdītājiem un pagānu priekšstatiem par saviem ķēniņiem.

Bībeles vārdi dara brīvu

Lasīt tālāk »Pasaulīgie valdnieki ir Dieva iecelta kārtība

Pirmkārt, mums vajag pamatot pasaulīgās tiesības un zobenu, lai neviens nešaubītos, ka tā ir Dieva griba un kārtība pasaulē. Savukārt, izteikumi, kas to pamato, ir šādi: “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās , kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu.” (Rom.13:1-2) Tālāk: “Esiet paklausīgi ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, ir valdniekiem, kas ir pār visiem, ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas Viņa svētīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu.” (1.Pēt.2:13-14)

Lasīt tālāk »