109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?Tu redzi arhīvu par pasaulīgā vara

Kristiešī dzīvo zem divām dažādām varām

Šī pasaule daudzējādā ziņā ir ļauna, un par to varētu teikt: “Un visa pasaule ir iegrimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19). Tomēr Svētajos Rakstos mēs pārliecināmies, ka Dievs kā Radītājs tur savu roku pār visu pasauli. Viņš uztur visas tautas un visas zemes, kā arī visas pārējās radītās būtnes un lietas.

Kristiešī dzīvo zem divām dažādām varām

Lasīt tālāk »Abu valstību atšķiršana un saistība

Nesaprātīgi ļaudis mēdz apgalvot, ka luteriskā mācība par divām valstībām ir cēlonis politiskam konservatīvismam. Šādā skatījumā šī tēma tiek saprasta kā teoloģiskas teorijas veidošana ar politiskām sekām, kuras uzskata par liktenīgām. Līdzīgā veidā arī tāds bibliski pamatots teoloģisks norišu un faktu kopuma formulējums kā “Radīšanas mācība” tiek politiski diskvalificēts.

abu valstību atšķiršana un saistība

Lasīt tālāk »


Kristiešiem ir jābūt paklausīgiem varai

Bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. [1.Pēt.2:17b]

ir jābūt paklausīgiem varai

Lasīt tālāk »


Vai iederas Ziemsvētku kontekstā?

Bet sargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šaustīs savās sinagogās, un jūs vedīs Manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. [Mt.10:17-18]

Vai iederas Ziemsvētku kontekstā

Lasīt tālāk »


Divas dažādas varas

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā labais un ļaunais sajaukts kopā, ietekmējot visu cilvēci. Dievs nevēlas šādu nekārtību, taču tā ienākusi pasaulē kopš cilvēka grēkā krišanas. Tāpēc, lai ļaudis spētu kopīgi pastāvēt un sadzīvot, Dievs ir noteicis ļaunuma robežas. Pierādījumu tam mēs atrodam vienā no diviem šeit aprakstītajiem varas veidiem. Šis varas veids ir valdības un visa veida pasaulīgās varas iestādes. Tās pastāv, lai aizstāvētu un aprūpētu ļaudis, kā arī sargātu viņu intereses, lai ļaunais negūtu virsroku. Šo varu var nodēvēt par pasaulīgu.

Divas dažādas varas

Lasīt tālāk »