263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?Tu redzi arhīvu par pasaules posts

Sēru rūpes – mirušā apkopšana

Pirmais, kas nāk mums acu priekšā, ir šo sieviešu [divu Mariju un Salomes] dziļas sēras. Viņu Kungs un mācītājs Jēzus no Nācaretes pirms divām dienām bija notiesāts, mocīts, apsmiets un piesists krustā kā noziedznieks. Bija sagruvušas visas cerības, ko viņas, tāpat kā citi Jēzus mācekļi, bija lolojošas, ka Viņš atpestītu Israēlu (Lk.24:21).

Lasīt tālāk »Credo: Tur aiz mākoņiem

Es dzirdēju balsi no debesīm sakām: “Raksti! Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.” Es redzēju, un raugi: bija balts mākonis, un uz mākoņa kāds sēdēja, līdzīgs Cilvēka Dēlam; tam bija uz galvas zelta vainags un rokā ass sirpis. (Atkl.14:13-14)

Lasīt tālāk »


Kāpēc tu mani esi atstājis?

Kāpēc tu mani esi atstājis? Jebkuram kristietim vienreiz šis jautājums nāk pār lūpām, kad viss nostājas pret viņu, kad viņam sabrūk visa zemes cerība, kad viņš visu lielo pasaules norišu gaitā jūtās pilnīgi pazudis, kad zūd visi dzīves mērķi un viss šķiet bezjēdzīgs.

Kāpēc tu mani esi atstājis?

Lasīt tālāk »


Līdzība par Dieva valstību

Ar līdzībām no dabas, mūsu Kungs bieži ir rādījis, kā tās līdzinās debesu valstības nākšanai. Šīm līdzībām vairākumā gadījumu ir sakars ar sēklu vai augu augšanu. Šeit tas ir vīģes koks vai citas koku sugas.

Līdzība par Dieva valstību

Lasīt tālāk »


Kā pareizi lūgt Dievu

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. [1.Tes.5:16-18]

kā pareizi lūgt Dievu

Lasīt tālāk »