283. Uz ko Dieva dotā grēku piedošana mudina mūs, un par ko tā mums atgādina?Tu redzi arhīvu par pasaules nelaimes

Žēlastības saule

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. [Tit.2:11-13]

žēlastības saule

Lasīt tālāk »