152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?Tu redzi arhīvu par pasaules naids

Izglābt svešos

Tāpēc ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. [Jņ.17:14]

izglābt

Lasīt tālāk »Kāpēc dzīvot?

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules.. [Jņ.17:15]

kāpēc dzīvot un palikt pasaule

Lasīt tālāk »


Dieva bērnu ienaidnieki

Ja Tas Kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, .. tad ūdens mūs būtu applūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. [Ps.124:2-4]

vilki jēra ienaidnieki

Lasīt tālāk »