48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?Tu redzi arhīvu par pasaules dārgumi

Mans uzkrājums

Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk viņa baušļi, varena uz zemes būs viņa sēkla, svētīta būs sirdsskaidro paaudze, labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr! Tumsā atspīdēja gaisma sirdsskaidrajiem – žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga! Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto! Jo nemūžam to nekur nepadzīs, par piemiņu mūžam viņš taisns! [..] Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums celts godā! [Ps.112:1-6, 9]

mans uzkrājums

Lasīt tālāk »