177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Tu redzi arhīvu par pasaulei līdzīgi

Kristīgā ačgārnība

Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. [Rom.12:2]

Kristīgā ačgārnība

Lasīt tālāk »