273. Kas Svētajā Lūgšanā tiek saukts par "Dieva valstību"?Tu redzi arhīvu par pārliecība par pestīšanu

Par ticību labajiem darbiem

Labo darbu nedarīšana (nepaklausība Dievam) ir tas, kas mūs pazudina, bet labo darbu darīšana nav tas, kas mūs varētu pestīt.

Lasīt tālāk »Kā un kāpēc es sludinu

“Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.” [1.Kor.9:27]

Kā un kāpēc es sludinu

Lasīt tālāk »


Kā īsti zināt, ka glābts tu esi ticībā

Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva Dēla vārdam. [1.Jņ.5:12-13]

Kā īsti zināt, ka glābts tu esi ticībā

Lasīt tālāk »