316. Vai tas, kurš novērsies no savas kristībā slēgtās derības, var vēl atgriezties atpakaļ?Tu redzi arhīvu par pareiza ticība

Patīkams un viegls jūgs

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.” [Mt.11:28-29]

Patīkams un viegls jūgs

Lasīt tālāk »Kristus kareivji

Un kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera Evaņģēlijam [Ef.6:15].

Lasīt tālāk »


Ticībā taisnais dzīvos

Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop attaisnots Dieva priekšā, jo “ticībā taisnais dzīvos“. [Gal.3:11]

pareiza ticiba

Lasīt tālāk »


Ticība un laba sirdsapziņa

Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta. [1.Tim.1:18-19]

Lasīt tālāk »


Lai ko arī nestu šī diena

Trīsvienīgais Dievs, mans Radītājs un Pestītājs,
Tev pieder mana diena. Mans laiks ir Tavās rokās.

Lasīt tālāk »