334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?Tu redzi arhīvu par pārdomas Bībeles priekšā

Lūgt Tā Kunga padomu

“Tad Israēla vīri ņēma gan no viņu ceļamaizes, bet tie neprasīja Tā Kunga gribu.” [Joz.9:14]

Lūgt Tā Kunga padomu

Lasīt tālāk »