245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?Tu redzi arhīvu par Par sekošanu Kristum

Pielīdzināšana Kristus tēlam

Mēs, kas sekojam savam Kungam, skatāmies uz Viņu, klausāmies Viņa vārdos, mums būtu jāturas pie Viņa, taču, kad noklīstam, Viņš mīlošā stingrībā ar savu vārdu sauc mūs atpakaļ. Visu to ietver mūsu Kunga vārdi: “Mana valstība nav no šīs pasaules. Kā kristieši mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet kā Jēzus Kristus atgūtie Dieva bērni, mēs neesam no šīs pasaules, bet gan, kā to apraksta pirmā Jāņa vēstule: “no Dieva”. Tātad – vai nu no pasaules vai no Dieva. Šāds pretstats starp Dieva valstību un pasaules valstību saasinās un aizskar mūs pašus. Jābilst, ka tas neskar kaut kādas mūsu domas vai izjūtas, vai rīcību, bet gan tas skar mūs, kas mēs esam: jauni cilvēki, no jauna, no augšienes piedzimuši, jauns radījums. Dieva vārds mums to allaž atgādina un atsedz: “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns” [2.Kor.5:17].

Pielīdzināšana Kristus tēlam

Lasīt tālāk »Kristiešu sekošana

Nākamā lieta, ko skarsim, ir kristiešu sekošana. Allaž un vienmēr mums ir jāpārdomā, ka patiesa kristieša dzīve pastāv sekošanā. Kāds varbūt zina šo mazo viduslaikos tapušo grāmatiņu De imitatione Christi ­- “Par Kristus atdarināšanu” jeb par sekošanu Kristum, kuras autors ir Ķempenes Toms (1379­-1471). Tā, starp citu, ir pamācība, kā sagatavoties Sv.Vakarēdiena saņemšanai, kas, kā zināms, pauž sadraudzību Kristus miesā un asinīs.

Kristiešu sekošana

Lasīt tālāk »


Mana valstība nav no šīs pasaules

Sagūstītais Jēzus stāv Pilāta priekšā. Sinedrija augstākā garīdzniecība Viņu ir pārsūtījusi, lai Viņam piespriestu nāvi pagānu augstmanis. “Cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists..” ­ tā to apliecinām ticības apliecībā. Tas, ka Pilāts mūsu ticības apliecībā tiek minēts līdzās Marijai, jau norāda uz to, ka arī viņš ir Dieva darbarīks. Viņš sabiedriskās domas spiedienā notiesā uz nāvi pie krusta kādu nevainīgo, tomēr viņš arī publiski apliecina: “Es nekādas vainas pie Viņa neatrodu.” [Jņ.18:38]

Mana valstība nav no šīs pasaules

Lasīt tālāk »