345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?Tu redzi arhīvu par par ebreju kolektīvo atgriešanos

Vai visi jūdi tiks kristīti?

Apustulis Pāvils saka: “Un tā viss Israēls tiktu glābts.” [Rom.11:26] Daži šajos vārdos pamato savdabīgu mācību, ka viss miesīgais Israēls atgriezīsies, un jūdi dedzīgi misionēs.

Vai visi jūdi tiks kristīti?

Lasīt tālāk »