6. Kāda ir Bībele?Tu redzi arhīvu par par Dieva bērniem

Svētais Gars un cilvēki

No senām dienām, par kurām mēs lasām Svētajos Rakstos, Vecajā Derībā, mēs redzam, ka Dievs daudzkārt ir gribējis cilvēkiem dāvāt Savu Garu, lai cilvēki būtu Dieva bērni, lai viņi būtu tādi, kas spēj Dieva tuvumā pastāvēt, pēc Dieva žēlastības un patiesības dzīvot. Un tomēr mēs arī esam redzējuši cik neiespējama ir bijusi šī lieta.

Svētais Gars un cilvēki

Lasīt tālāk »