263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par palikšana Kristū

Nepieciešamais īstai un patiesai palikšanai Kristū

Viss atkarīgs no palikšanas Kristū, ko Dievs mums devis par gudrību, taisnību un dzīves svētumu (1.Kor.1:30).

Nepieciešamais īstai un patiesai palikšanai Kristū

Lasīt tālāk »Par palikšanu

“No tā mēs atzīstam, ka mēs esam Viņā un Viņš mūsos, ka Viņš mums no Sava Gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā” (1.Jņ.4:13-15).

Par palikšanu

Lasīt tālāk »


Palikšana Svētajā Vakarēdienā

Kā to rāda šī glezna, īsi pirms Savas smagās un ciešanu pilnās krusta nāves Jēzus iestādīja Svēto Vakarēdienu. Svētajā Vakarēdienā Jēzus deva Saviem mācekļiem Savu miesu un Savas asinis grēku piedošanai (Mt.26:26–28; Mk.14:22–24; Lk.22:19–20; 1.Kor.11:23–26). Jēzus pavēlēja visiem Saviem sekotājiem arī turpmāk saņemt Viņa patieso miesu un asinis grēku piedošanai. Saņemot Kristus piedošanu Viņa miesā un asinīs, jūs saņemat arī pašu augšāmcelto un dzīvo Kristu. Tas nozīmē, ka Viņš iemājo un paliek jūsos.

Palikšana Svētajā Vakarēdienā

Lasīt tālāk »


Paliekot Kristū, jūsu lūgšanas tiks piepildītas

Nav citu Jēzus vārdu, kuriem būtu vēl grūtāk noticēt kā šim apsolījumam, ka Viņš jums dos visu, ko vien jūs lūgsiet: “Jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ.15:7). Tā tas tiešām ir! Jēzus ir sacījis: “Jūs varēsit lūgt, ko gribat!” Šis apsolījums izklausās neticams un var jūs rosināt uz domām, ka Jēzus šeit runā par kādu burvestību!

Paliekot Kristū, jūsu lūgšanas tiks piepildītas

Lasīt tālāk »


Tie, kuri nepaliek Kristū, paliek ellē

Iespaidīgā glezna, kas redzama šeit, rāda kā cilvēki tiesas dienā tiek mesti elles liesmās. Mk.9:43 Jēzus runā par šo biedējošo notikumu, lai liktu jums un visiem ļaudīm mosties un nopietni ieklausīties Viņa vārdos: “Ja kas NEPALIEK Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg” (Jņ.15:6).

Tie, kuri nepaliek Kristū, paliek ellē

Lasīt tālāk »


 1  2 »