179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?Tu redzi arhīvu par palikšana Kristū

Par palikšanu

“No tā mēs atzīstam, ka mēs esam Viņā un Viņš mūsos, ka Viņš mums no Sava Gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā” (1.Jņ.4:13-15).

Par palikšanu

Lasīt tālāk »Tie, kuri nepaliek Kristū, paliek ellē

Iespaidīgā glezna, kas redzama šeit, rāda kā cilvēki tiesas dienā tiek mesti elles liesmās. Mk.9:43 Jēzus runā par šo biedējošo notikumu, lai liktu jums un visiem ļaudīm mosties un nopietni ieklausīties Viņa vārdos: “Ja kas NEPALIEK Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg” (Jņ.15:6).

Tie, kuri nepaliek Kristū, paliek ellē

Lasīt tālāk »


Formulējiet savu nostāju attiecībā uz palikšanu Kristū

“Es esmu Vīnakoks, jūs tie zari.. bez Manis jūs nenieka nespējat darīt” [Jņ.15:5]

Formulējiet savu nostāju attiecībā uz palikšanu Kristū

Lasīt tālāk »


Visciešākā vienība

“Palieciet Manī.. palieciet Manā mīlestībā!” [Jņ.15:4, 9]

Visciešākā vienība

Lasīt tālāk »