100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?Tu redzi arhīvu par paklausība vīram

Uzvedības normas kristīgām sievām

“Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi.” [1.Pēt.3:1-2]

uzvedības normas kristīgām sievām

Lasīt tālāk »