337. Cik daudz un dažādas ir biktis?Tu redzi arhīvu par paklausība augstākstāvošiem

Darba tiesiskās attiecības

Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs Debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais un ka Tas neuzlūko cilvēka vaigu. [Ef. 6:5, 9]

Darba tiesiskās attiecības

Lasīt tālāk »