231. Kādām ir jābūt vietējām draudzēm un to asociācijām?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par pagānu iznīcināšana

Gideona zobens

“Un .. viņi .. kliedza: “Tam Kungam un Gideonam – zobens!”" [Soģu 7:20]

Gideona zobens

Lasīt tālāk »Kurai konfesijai piederēt?

Kā tu zini, ka esi pareizās Baznīcas pareizajā draudzē?, … esi pie īstā mācītāja, īstajā konfesijā un piederi īstās reliģijas zaram? Neviens līdz šim tev nebija to vaicājis?, …vai tev nekad nav bijusi dota izvēles iespēja? Esi tradicionāls kristietis, jo kristietība tev piestāv?

Kurai konfesijai piederēt

Lasīt tālāk »


Desmit jauni baušļi – medusmaize

“Tā ir zeme, kurā piens un medus tek; bet Es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka Es ceļā jūs neiznīcinu.” [2.Moz 33:3]

Desmit jauni baušļi - medusmaize

Lasīt tālāk »


Vārdi, kas bez jēgas

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? Es esmu runājis, bet man nebija pareizas izpratnes par lietām: tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. [Īj.42:3]

Vārdi, kas bez jēgas

Lasīt tālāk »


Ieva Akurātere: Manai Tautai (Palīdzi Dievs)

Vai nu ar zemi; vai ar saknēm; vai tautu?
Vai varbūt arī ar Dievu nav kaut kas kārtībā?
Vai ari ne tādu palīdzību Latvieši Dieviņam lūgušies?

Lasīt tālāk »


 1  2 »