142. Kas ir evaņģēlijs?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par otrais bauslis

Bauslis, kas mudina vērsties pie Dieva

Lūgt mums liek bauslī paustā Dieva griba. Otrajā bauslī ir teikts: “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot.” Te tiek prasīts svēto vārdu slavēt, visās bēdās piesaukt jeb lūgt, jo “piesaukt” nav nekas cits kā “lūgt”.

Bauslis, kas mudina vērsties pie Dieva

Lasīt tālāk »Kādēļ mums ir jālūdz

Pirmais un svarīgākais ir tas, ka mums ir jālūdz tādēļ, ka to darīt ir pavēlējis Dievs, vienalga, vai mēs būtu grēcinieki vai dievbijīgi, cienīgi vai necienīgi.

Kādēļ mums ir jālūdz

Lasīt tālāk »


Otrais bauslis un Tēvreizes pirmā lūgšana

Dieva Vārda* nozīmi mums parāda otrais bauslis ar nopietno brīdinājumu, pieminot sodu, kā arī ikdienas lūgšanas pirmais lūgums.

Otrais bauslis un Tēvreizes pirmā lūgšana

Lasīt tālāk »


Sieva teica …

R.Reno, sekojot Hrizostomam, uzskata, ka Sātans iespējams nemaz nezināja, ko īsti Dievs bija cilvēkam aizliedzis. – Es esmu dzirdējis, ka kaut ko tur viņš jums nav ļāvis darīt. Ieva neklusē  un neatbild ar “jā” vai “nē”, bet sāk draudzīgi tērzēt un pļāpīgi un klāstīt savas domas par Dieva likumiem. – Ādams man teica, lai es neēdu no tā koka augļiem, kas dārza vidū. Ak tā, redz kā! – atbild Sātans, bet pie sevis klusi nodomā: ak, tu pļāpīgā muļķe, labi ka pateici man ap ko lieta grozās.

sieva teica čūskai

Lasīt tālāk »


Vārda nozīme un darbība

Daudzveidīgo [personas] vārda lietojumu Vecās – bet šeit it īpaši Jaunās – Derības Svētajos Rakstos nav viegli aptvert vienotā priekšstatā. To apgrūtina vārda būtība un funkcija, ko grūti priekšstatīt kā noteiktu jēdzienu. Tēvreizes pirmajā lūgumā mēs lūdzam kā to saviem mācekļiem Tēvu lūgt mācījis Dieva Dēls: “…svētīts lai top Tavs Vārds”. Šis lūgums vērsts uz Dieva darbību, lai Viņš Savu Vārdu rāda svētu vai, kā tas izteikts Jņ.12:28, lai Viņš pagodina savu Vārdu. Pamatojums Dieva Vārda svētdarīšanu ir Dieva svētums, kas veido Viņa būtību.

Lasīt tālāk »


 1  2 »