56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par noturība kārdināšanās

Kāpt tajos pašos mēslos

“Un neieved mūs kārdināšanā.” [Mt.6:13]

Kāpt tajos pašos mēslos

Lasīt tālāk »Atlaid Manu tautu

Tas Kungs, Israēla Dievs, saka tā: atlaid Manu tautu, ka tie Man sarīko svētkus tuksnesī. [2.Moz.5:1]

Atlaid Manu tautu

Lasīt tālāk »


Dieva laiki

Sakāve vitālajam un ētiskajam cilvēkam parāda, ka spēkiem vēl jāpieaug, pirms tie izturēs pārbaudi. Tāpēc viņa sakāve nekad nav neatsaucama. Kristietis zina, ka kārdinājuma stundā ikreiz viņu pametīs visi viņa spēki.

Dieva laiki

Lasīt tālāk »


Pats tu esi nolādēts grēcinieks

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl. [Jēk.1:12]

Pats tu esi nolādēts grēcinieks

Lasīt tālāk »


Dieva trīsvienība

Nu mēs nonākam pie Dieva trīsvienības, kura “Tēva, Dēla un Svētā Gara” vārdā mēs esam kristīti. Daudziem, arī teologiem, Dieva trīsvienība šķiet kā noslēpums vai kaut kas nesaprotams.

Lasīt tālāk »


 1  2 »