28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par noslēpums

Pestīšanas atziņa, kas kristietim tik ļoti nepieciešama

Bet kāds ir Kristus? Pirmkārt, Viņš ir pati šķīstība un taisnība. Vai arī mēs paši sevī esam šķīstība un taisnība? Nē, mēs tādi esam vienīgi Viņā, jo Viņu, kas grēka nepazina, Dievs darīja par grēku mūsu dēļ, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība (2.Kor.5:21).

Pestīšanas atziņa, kas kristietim tik ļoti nepieciešama

Lasīt tālāk »Svētais Gars atklāj un pārliecina mūs par Kristus taisnību

Tā kā vārdi par Svētā Gara “tiesāšanu” nozīmē pārliecināšanu un skaidrošanu, tad šo vārdu nozīme ir šāda: Svētais Gars ar Savu tiesāšanu un pārliecināšanu dos pasaulei jaunu saprašanu attiecībā uz “taisnību”.

Svētais Gars atklāj un pārliecina mūs par Kristus taisnību

Lasīt tālāk »


Mīlestības noslēpums

Noslēpums paliek noslēpums. Tas izraujas no mūsu satvēriena. Bet noslēpums nenozīmē tikai kaut ko nezināt.

mīlestības noslēpums

Lasīt tālāk »


Mistiskā vienība

Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. [1.Jņ.1:3]

Mistiskā vienība

Lasīt tālāk »


Kristus dzīvo jūsos!

Pievērsīsimies vienam no lielākajiem noslēpumiem, ko Dievs atklāj savā dzīvajā vārdā, – Jēzus Kristus patiesi dzīvo tajos, kuri viņam tic!

Dievs mums to māca ar apustuļa Pāvila starpniecību; Pāvils rakstīja: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tāpēc nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:19–20).

Kristus dzīvo jūsos

Lasīt tālāk »


 1  2 »