135. Kas ir iedzimtais grēks?Tu redzi arhīvu par nopietns brīdinājums

Tas Kungs soda pat eņģeļus

Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. [2.Pēt.2:4]

Tas Kungs soda pat eņģeļus

Lasīt tālāk »Vēstule kristiešiem Livonijā

Lai augsti teicam vienmēr Dievu. Mūsu Tēvu, par Viņa žēlsirdību, ka Viņš savā bagātīgajā žēlastībā vedis jūs pie sava Vārda dārgumu krātuves, kurā jums dota Viņa mīļā Dēla atzīšana, tas ir, droša ķīla jūsu dzīvei un mūžīgajai dzīvībai, kas gaida Debesīs visus, kas vien līdz galam pastāv skaidrā ticībā un dedzīgā mīlestībā. Lūdzam, lai žēlīgais Tēvs uztur mūs visus un dara pilnīgus, pārvēršot Sava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus līdzībā, Āmen.

Lasīt tālāk »