141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?Tu redzi arhīvu par nominālkristieši

Kas ir Dieva griba?

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. [Rom.12:2]

Kas ir Dieva griba

Lasīt tālāk »Hei’jūs PPL (…Pentakostāli – Pāvestveidīgie Luterāņi)

Kādas gan asociācijas Jums raisās dzidrot vārdu luterānis?; Vai tas Jums ko izsaka?; Vai tas Jums nozīmē to pašu (ko citu) ko jēdziens ‘patiess kristietis’?

Lasīt tālāk »