45. Ko Dievs aizliedz trešajā bauslī?Tu redzi arhīvu par Nīkajas ticības apliecība

Svētais Gars ir Dievs

Dievs ir viens. Tajā pašā laikā Viņš ir trīs personas vienā dievišķā būtībā: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Svētais Gars ir Tēva un Dēla Gars.

Svētais Gars ir Dievs

Lasīt tālāk »Agrīnā baznīca un velna neveiksmīgā cīņa

1.Moz.3:15 Dievs sola sūtīt cilvēkiem Pestītāju, tādējādi uzsākot neizbēgamu karu starp sātanu un Dieva dzīvo Vārdu, pašu Kristu.

Agrīnā baznīca un velna neveiksmīgā cīņa

Lasīt tālāk »


Daži paskaidrojumi ticības apliecību jauno tulkojumu sakarā

2004. gada 9. jūnijā LELB Sinodes dalībnieki tika iepazīstināti ar Apustuļu un Nīkajas ticības apliecību jaunā tulkojuma projekta tekstiem. Pēc asām diskusijām Sinode konceptuāli pieņēma jauno tulkojumu projektu, taču uzticēja LELB mācītāju konferencei galējo lēmumu ticības apliecību tulkojuma pieņemšanā un apstiprināšanā. Tāpat Sinodes lēmumā tika uzsvērts, ka līdztekus darbam mācītāju konferencēs un to sagatavošanā, būtu arī nepieciešams informēt draudžu locekļus par paredzamajām izmaiņām un to būtību un veicināt domu apmaiņu par jaunajiem ticības apliecību tulkojumiem. Tāpat būtu jāīsteno arī domu apmaiņa ar LELBĀL, lai, ja iespējams, nonāktu pie vienotiem ticības apliecinājumu tekstiem abās baznīcās.

Daži paskaidrojumi ticības apliecību jauno tulkojumu sakarā

Lasīt tālāk »