299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?Tu redzi arhīvu par neticība

Satraucošā vēstule

Reiz es publicēju rakstu par Dieva mīlestību. Kādas lasītājas atbilde mani satrauca. Viņa rakstīja par dzīvi, kuru neviens tēvs nenovēlētu savai meitai, tomēr daudzi to izvēlas visos laikos. Vārds par Dieva mīlestību modināja sievietē pārdomas par pašas dzīvi.

Satraucošā vēstule

Lasīt tālāk »Visa ļaunuma sakne

“Viss un visā ir Kristus.” [Kol.3:11]

Visa ļaunuma sakne

Lasīt tālāk »


Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

No šī brīža daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.” [Jņ.6:66-69]

Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

Lasīt tālāk »


Kurš grēks ir vislielākais?

Kurš grēks ir vislielākais? Aukstasinīga slepkavība, pēdējā maizes kumosa atraušana nabagam vai kāds cits smags grēks?

Kurš grēks ir vislielākais

Lasīt tālāk »


Mums jāsūdz Dievam savi grēki

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. [1.Jņ.4:9]

Lasīt tālāk »