252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?Tu redzi arhīvu par neprātīgi maldi

Īsta Dieva slavēšana Garā

Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu Pestītāju. [Lk.1:46-47]

īsta Dieva slavēšana Garā

Lasīt tālāk »