174. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?Tu redzi arhīvu par nelaimes

Sāpes vai ciešanas?

“Nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj!” (Ebr.12:5)

Sāpes vai ciešanas

Lasīt tālāk »