201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?Tu redzi arhīvu par neatkarība

Kāda ir īsta brīvība

Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt Viņam: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus”. [Jņ.8:31-32]

Kāda ir īsta brīvība

Lasīt tālāk »