87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?Tu redzi arhīvu par namturība

Testaments katram Dieva bērnam

“Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.” [Ec.37:26]

Testaments katram Dieva bērnam

Lasīt tālāk »Kur tie mani talenti?

Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un no tiem savu mantu, un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. (Mt.25:14-15)

Lasīt tālāk »


Īstie labie darbi

..kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. [Ef.6:7]

Īstie labie darbi

Lasīt tālāk »