148. Ko Dievs mums vēl darījis zināmu par savu esamību?Tu redzi arhīvu par namturība

Testaments katram Dieva bērnam

“Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.” [Ec.37:26]

Testaments katram Dieva bērnam

Lasīt tālāk »Kur tie mani talenti?

Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un no tiem savu mantu, un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. (Mt.25:14-15)

Lasīt tālāk »


Secinājumi par LELB Satversmē pārstāvēto teoloģiju

Izsekojot Satversmē paredzētos LELB administratīvās varas un autoritātes vektorus, redzams, ka šie vektori nospiedošā pārsvarā (tieši vai pastarpināti) ir virzīti no augšas uz leju; LELB pārvaldes shēma savā būtībā vienkāršotā veidā ir šāda:

Secinājumi par LELB Satversmē pārstāvēto teoloģiju

Lasīt tālāk »


Īstie labie darbi

..kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. [Ef.6:7]

Īstie labie darbi

Lasīt tālāk »