150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?Tu redzi arhīvu par nākamās lietas

Kad pirmās lietas beigsies

Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis. [Atkl.21:4]

kad pirmās lietas beigsies

Lasīt tālāk »Kristieši gaida pasaules bojāeju

Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. [2.Pēt.3:11-13]

Kristieši gaida pasaules bojāeju

Lasīt tālāk »


Kā pravieši runāja par Kristu

Pasludinot nākamās lietas pravieši lietoja tā saukto pravietisko perfektu. Proti, Jesaja saka: “mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls.” (Jes.9:5) un: “mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu.” (Jes.53:5) Par nākotnes notikumiem tie runā kā par jau notikušiem. Kā to saprast?

Kā pravieši runāja par Kristu

Lasīt tālāk »