145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?Tu redzi arhīvu par mūzikas skaņas

Luterāņu mācītājs izdevis disku

Konfesionāli luteriskās Augšāmcelšanās draudzes mācītājs izdevis disku ar mūziku, ko pats sacerējis un ierakstījis.

mācītājs izdevis disku

Lasīt tālāk »Dieva vārda mūzika jūs sargā

Dievs pavēsta (1.Sam.16:14 u. trpm.), ka Viņš ir atļāvis ļaunajam garam mocīt ķēniņu Saulu, tāpēc ka Sauls neticībā sacēlās pret Dievu. Tomēr pārsteidzošākais ir tas, ka ļaunais gars, kurš mocīja Saulu, bēga, kad Dāvids spēlēja! Kā attēlots šajā ilustrācijā – “tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja – un Sauls atspirga, viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās” (1.Sam.16:23).

Dieva vārda mūzika jūs sargā

Lasīt tālāk »