62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?Tu redzi arhīvu par mūžīgās dzīvības mantojums

Kristus amats un Viņa persona

Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. [Gal.4:4-5]

Kristus amats un Viņa persona

Lasīt tālāk »Varat būt drošs par savu mūžīgo mantojumu

Kāda no Indijas augstākajām amatpersonām nesen Apvienoto Nāciju Ģenerālajā asamblejā izteicās, ka pēc dabas visi cilvēki, lai kādai rasei tie piederētu, ir “Dieva bērni”. Šis apgalvojums ir patiess tikai pašā vispārīgākajā nozīmē, vienīgi tāpēc, ka Dievs ir mūsu Radītājs (1.Moz.1:27; 4.Moz.16:22; Ap.d.17:28). Tomēr, tā kā visa cilvēce ir kritusi grēkā (Rom.5:12; Ps.51:7), mēs visi esam zaudējuši savu Debesu Tēvu un kļuvuši par “nepaklausības bērniem” (Ef.2:1-3).

Varat būt drošs par savu mūžīgo mantojumu

Lasīt tālāk »